مجله شماره 11

رابطه نفس با بدن

PDF چاپ نامه الکترونیک

رابطه نفس با بدن

  

   آيت الله سيد حسن مصطفوي در اولين پيش همايش رابطه نفس و بدن از ديدگاه حکمت مشاء و حکمت متعاليه که در سالن همايش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد، با بيان اينکه يکي از معضلات مهم مسائل عقلي اصل نفس انسان است، اظهار داشت: ما بايد بررسي کنيم که آيا انسان نفس دارد و بعد از اثبات آن کيفيت تعلق آن به بدن چگونه است. وي ادامه داد: حکيم ابن‌سينا از عقلا و حکماي عقلي صرف است، يعني اينکه هر مطلبي که عقل نتواند اثبات کند متوقف مي‌شود يعني آنچه که باعث متکلم بين ما و ديگران مي‌شود عقل است و شهود و عرفان جنبه‌هاي شخصي دارد. استاد حوزه علميه قم با بيان اينکه شيخ‌الرئيس مصر است که نفس مجرد است، يادآور شد: اين امر يعني اينکه عقول همه قديمي هستند و زماني که قديمي شدند به بدن احتياجي نخواهد داشت چون موجود قديم کمبودي ندارد. وي اضافه کرد: البته اينکه شيخ مي‌گويد وقتي بدن درست شد نفس بوجود خواهد آمد درست نيست، بلکه در همان مقاربت اوليه مزاجي درست مي‌شود و آن نفس است و تمام مراحل ايجاد بدن را نفس انجام مي‌دهد، شيخ در کتاب شفا مي‌گويد وقتي مزاج مي‌خواهد درست شود خداوند متناسب با آن يک نفس را ارائه مي‌کند. مصطفوي با بيان اينکه علم به خودي خود قابل انتقال نيست ادامه داد: تمام علوم از ناحيه خداوند است و اگر خدا به انسان‌ها و موجودات الهام نکند هيچ چيزي نخواهيم داشت  و حتي انساني همچون شيخ الرئيس نيز براي رفع مشکلاتش به خدا مراجعه مي‌کرد و دو رکعت نماز مي‌خواند و صدقه نيز مي‌داد حتي براي رفع يک مشکل تا 30 دينار صدقه پرداخت کرده است. استاد حوزه در خصوص چگونگي بوجود آمدن نفس اظهار داشت: نفس از‌‌ همان زمان شکل گيري نطفه، استعداد و قابليت مزاج خاص در او پديدار مي‌شود. وي با اشاره به اينکه قواي نفس به اسپرم و سلول‌ها، نفس حيات مي‌بخشد اضافه کرد: نفس يک موجود حادث است يعني در قبل نبود و در حال حاضر پديدار شده بنابراين بايد قبل از نفس يک ماده حادثي باشد و ماده هم نمي‌تواند باشد مگر با زمان پيوند بخورد که ماده با زمان و زمان با ماده گره خورده است.

 

صنايع نزد اهل عرفان

PDF چاپ نامه الکترونیک

صنايع نزد اهل عرفان

  

   دکتر شهرام پازوکي در ادامه سلسله نشستهاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران درباره "معناي صنعت در حکمت اسلامي بر اساس رساله صناعيه ميرفندرسکي" سخنراني‌ کرد. عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران در آغاز سخنان خود با اشاره به اينکه رساله صناعيه ميرفندرسکي در دوره صفويه نوشته شده است و ناظر به همان ايام است گفت: موضوع اين رساله توقف صنايع است و پرسش اصلي ميرفندرسکي اين است که چرا صنايع متوقف شده‌‌اند در حالي که ما مي‌دانيم دوران صفويه اوج صنعت در عالم اسلام بوده است. دکتر پازوکي به معاني گوناگون صنعت پرداخت و گفت: صنايع و هنرها از جهات مختلف نظري و عملي مرتبط يا متکي به حکمت اسلامي هستند. در رساله صناعيه صنعت در معناي عام آن به معناي مطلق پيشه و کار است اما نه به معناي امروز آن. معمولاً تفسير جديد کار کردن را حاصل انقلاب فرهنگي مي‌دانند که سبب کسالت مي‌شود و به همين دليل است که اوقات فراغت اهميت مي‌يابند. ميرفندرسکي اما اهميت معنوي کار را هم از حکمت اسلامي و هم از حکمت هندو آموخته است که در اين نگاه کار به معناي سلوک معنوي نيز هست. پازوکي افزود: مفهوم دوم صنعت از نظر ميرفندرسکي از نبوت، حکمت و خلافت تا آهنگري را شامل مي‌شود. البته در اينجا صنايع داراي سلسله مراتبند که از مراتب اشرف آغاز شده و به مراتب اخس مي‌انجامند. نکته ديگر اين است که از نظر ميرفندرسکي ميان صنايع و علوم تفاوت چنداني ديده نمي‌شود و در نتيجه نجوم و طب نيز از جمله صنايع محسوب مي‌شوند. وي ادامه داد: از نظر حکما ميان صنعت و آنچه امروزه هنرهاي زيبا خوانده مي‌شود مثل موسيقي و نقاشي تفاوتي وجود ندارد. هنر در معناي زيباشناختي آن مولود تفکر غرب بوده و پيش از آن سابقه نداشته است. همچنين از اين رويکرد صناعت نوعي معرفت است که منجر به عمل مي‌شود. عمل در اينجا بسيار مهم است به اين معنا که نسبت ميان پيشه و عمل و سهم عمل در ملکات نفسانيه اهميت بسياري دارد. پس بر خلاف آنچه امروزه مورد نظر است صناعت تنها به عمل مربوط نمي‌شود و نوعي دانايي را نيز در خود دارد. عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران تصريح کرد: اصولاً مفهوم پيش از مدرن صنعت به عنوان عامل ارتباط ميان نظر و عمل بوده است که در آن اين دو از هم جدا نبوده‌اند. يعني در واقع جدا شدن مفهوم صنعت از هنر چيزي است که ما به هيچ عنوان در حکمت اسلامي نشاني از آن نمي‌بينيم. همچنين صنايع نزد اهل عرفان پيشه‌هايي بوده‌اند که هم با آنها معاش را تأمين مي‌کرده‌اند و هم عامل سلوک معنوي آنها بوده است. ما در رساله صناعيه مي‌بينيم که هيچ يک از اصناف تفوقي بر ديگر اصناف ندارند و پيشه اين صنعتگران پيش از آنکه جنبه اقتصادي داشته باشد، جنبه معنوي داشته است. به همين دليل است که آداب تزکيه نفس در فراگيري صنايع نيز اهميت بسياري دارند.پازوکي خاطرنشان کرد: تلقي‌اي که در حکمت اسلامي نسبت به صنايع وجود دارد اين است که هيچ يک از صنايع حاصل دست بشر نيستند بلکه جنبه و منشأ آسماني دارند. جالب است که صنعت‌گران در دوره صفويه فتوت‌نامه داشته‌اند. معمولاً در فتوت‌نامه‌ها از حضرت علي به عنوان سرمنشأ بسياري از صنايع نام برده مي‌شود تا شأن ولوي ايشان مرتبط با با صنايع نشان داده شود. وي ادامه داد: يکي از مساعي ميرفندرسکي در نوشتن رساله صناعيه ترغيب به کار با احياي اصناف بوده است که اين امر براي تجديد طريقه‌هاي فتوت و مدنيت تضعيف شده در آن دوره صورت مي‌گرفته است. اين همان چيزي است که مشابه آن را در الفت‌نامه فيض کاشاني نيز مي‌توان ديد. مدير گروه اديان و عرفان مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران سپس به ارائه توضيحاتي کاملتر درباره رساله صناعيه پرداخت و گفت: اين رساله ظاهراً تنها رساله‌اي است که با اين عنوان و موضوع موجود است. ميرفندرسکي در اين رساله نخست معنا و تعريف صناعت را طرح مي‌کند و مي‌گويد صناعت همان است که به فارسي دري به آن پيشه مي‌گويند.به گفته پازوکي، ميرفندرسکي سپس صنعت را اينگونه تعريف مي‌کند: "صناعت استعداد و توانايي است بر انجام کار با فکر صحيح در جهت غرضي محدود که در موضوع خاصي اثر مي‌گذارد"؛ يعني صناعت قوه‌اي فاعله است که اثري از او صادر مي‌شود که با شعور ومعرفت همراه است. ميرفندرسکي در ادامه به منافع صنايع مي‌پردازد. وي در اينجا از تعاون و همکاري سخن مي‌گويد چرا که معتقد است مدنيت و حس تعاوني را که در فتوت‌نامه‌ها ذکر شده، بايد احيا کرد. اين پژوهشگر اديان و عرفان تصريح کرد: ميرفندرسکي انسان به عنوان عالم صغير و عالم به عنوان انسان کبير را با هم مقايسه مي‌کند و نشان مي‌دهد که چگونه اين دو کاملاً بر هم منطبقند.

 

 

بنيانگذار فلسفه براي کودکان درگذشت

PDF چاپ نامه الکترونیک

بنيانگذار فلسفه براي کودکان درگذشت

 

 

 بنيانگذار برنامه فلسفه براي کودکان و استاد بازنشسته دانشگاه ايالتي مونت‌کلير روز يکشنبه 5 دي ماه در محل اقامت خود در ايالت نيوجرسي درگذشت. متيو ليپمن بنيانگذار برنامه فلسفه براي کودکان در 24 آگوست 1923 در وينلند، نيوجرسي در آمريکا متولد شد. وي در سال 1969 با حمايت سازمان استعداد ملي براي علوم انساني نوشتن نخستين داستان بلند خود براي کودکان را با عنوان "کشف هري استوتماير" به عنوان يک تجربه در مدارس دولتي مونت کلير ايالت نيوجرسي آغاز کرد. در سال 1972 وي دانشگاه کلميا را به منظور تدريس در کالج مونت کلير ترک کرد تا پس از آن ايده هاي خود و آنچه که امروز از آن با عنوان "فلسفه براي کودکان" ياد مي شود را بسط دهد. وي در سال 1974 موسسه پيشبرد فلسفه براي کودکان را با همکاري آن مارگارت شارگ فقيد راه اندازي کرد و سه دهه پس آن به فعاليتهاي خود ادامه داد. ليپمن در سطح ايالات متحده و سطح بين المللي در عرصه تفکر نقدي و اصلاحات آموزشي و فلسفي دانش آموزان دوره پيش از کالج شناخته شده است. فلسفه براي کودکان همزمان با برگزاري کارگاه هايي در تمام ايالتها به يک جنبش ملي تبديل شد و پس از آن از سوي سازمانهاي محلي و ملي در بيش از 40 کشور جهان و همچنين انجمنهاي منطقه اي در اروپا، آمريکاي لاتين و استراليا گسترش يافت. برنامه درسي ليپمن به چندين زبان ترجمه شد و در سال 1985 شوراي بين المللي کندوکاو فلسفي با کودکان در کپنهاگ تأسيس شد. خط مشي آکادميک ليپمن در برگيرنده تدريس در عرصه فلسفه و آموزش بود که اين امر با نوشتن نخستين برنامه درسي فلسفه نظام‌مند براي دانش آموزان دوره پيش از کالج، ارائه دوره هاي کارشناسي و دکتري در رشته فلسفه براي کودکان، برگزاري تحقيقات روي تفکر کودکان و کندو کاو فلسفي و تهيه بودجه براي مجله تفکر، برگزاري همايشها و کارگاه هاي حرفه اي، کسب مدارج تحقيقي، نوشتن چندين کتاب و مقاله به اوج خود رسيد. وي در سال 2001 از دانشگاه مونت کلير بازنشسته شد اما به عنوان يک پژوهشگر فعال عمل مي کرد و پس از آن چندين مقاله و مصاحبه از وي منتشر شد از جمله شرح حال خودنوشت وي که در سال 2008 منتشر شد.

 

فارابي و تاسيس فلسفه اسلامي

PDF چاپ نامه الکترونیک

فارابي و تاسيس فلسفه اسلامي

 

 

    همايش دو روزه «فارابي و تاسيس فلسفه اسلامي» با حضور استادان و شخصيتهاي فلسفي در سالن صدرالمتالهين بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار شد. دکتر قاسم پورحسن، دبير علمي همايش، با بيان اينكه همايش فارابي و تاسيس فلسفه اسلامي از سوي انجمن علمي تاريخ فلسفه و با همكاري مركز تدوين تاريخ جامعه حكمت و فلسفه بنياد حكمت اسلامي صدرا برگزار شد، گفت: همايش مذكور در 8 محور از جمله فارابي، زندگي و آثار، فارابي و تاريخ فلسفه، فارابي دين و اخلاق، و فلسفه سياسي فارابي برگزار مي‌شود. آنچه که در متن ذيل ملاحظه مي کنيد گزارشي از اين همايش است:

فارابي، فيلسوف شيعي

در ابتداي اين همايش، آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي، رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا به ايراد سخنراني پرداخت. وي گفت: اين همايش بخشي از مطالعات تفسيري تاريخ فلسفه اسلامي است و در آن، ان‌شاء‌الله حق تاريخ فلسفه اسلامي در حد توان، ادا خواهد شد. اميد است در مدت نه چندان طولاني، به صورتي كه بايسته است با بسيج اساتيد محترم كه هنوز فرصت جمع‌آوري و تدوين تحقيقات خود را بدست نياورده‌اند، فلسفه اسلامي به مرتبه شايسته خود برسد. رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با تأكيد بر اينكه ارتباط وثيق و محكمي بين درك تاريخ تمدن و تحول ملت‌ها، با رشد و تكامل آن‌ها وجود دارد، گفت: اگر ملتي خود را نشناسد، از رشد و تكامل باز مي‌ماند و اگر تفكرات فلاسفه انباشته نشود، فلسفه رشد نمي‌كند و اگر فلسفه رشد كند، هويت يك ملت را به آثار و ابداعات انساني آن پيوند مي‌دهد و اين دو را پا به پاي هم به تكامل مي‌رساند. وي افزود: محققان و مورخان اسلامي در معرفي چهره‌هاي فلسفي و علما اسلامي كوتاهي كرده‌اند. وقتي در زندگي تدوين شده فلاسفه بزرگ دقت مي‌كنيم مي‌بينيم ناگفته‌هاي بسياري باقي مانده است. آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي در مورد آثار و انديشه فارابي گفت: فارابي برخلاف برخي فلاسفه كه آثار مكتوب از خود برجاي گذاشته‌اند، چيزي از خود باقي نگذاشته و به همين دليل ابهام‌ها در زندگي او بيش از ساير فلاسفه است. رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با طرح اين پرسش كه آيا «فصوص الحكم» نوشته فارابي است يا خير گفت: پاسخ‌دهندگان به اين پرسش به دو دسته موافق و مخالف تقسيم مي‌شوند. وي در مورد مذهب فارابي گفت: برخي مي‌پرسند آيا فارابي شيعه است يا خير؟ در مقام پاسخ، عده‌اي معتقدند وي شيعه است، زيرا غير شيعيان چندان به فلسفه اهتمام نداشته‌اند. در مورد نژاد اون نيز كه مي‌پرسند؛ آيا وي ترك است يا فارس، عده‌اي معتقدند كه او خراساني است. آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي در پايان سخنان خود گفت: تاريخ فلسفه از فلسفه، علم آن و تاريخ تمدن جدا نيست، بنابراين اميدواريم برگزاري چنين همايش‌هايي مؤثر واقع شود.

تفسير فارابي از قرآن

حجت‌الاسلام سيد مصطفي محقق داماد، استاد دنشگاه شهيد بهشتي ديگر سخنران اين همايش با موضوع «تسبيح موجودات در فلسفه فارابي» بود. وي در ابتداي سخنان خود گفت: در اين كه كتاب «فصول الحكم» توسط فارابي تأليف شده است يا خير، دو نظر وجود دارد كه هر يك نيز طرفداراني دارد. استاد دانشگاه شهيد بهشتي با تأكيد بر اينكه تخصص و ادعايي در «نسخه شناسي كتب» ندارد، گفت: آنچه مسلم است، «صدر‌المتألهين» بنيانگذار حكمت متعاليه در آثار خود بارها از كتاب «فارابي» معلم ثاني نام برده است و او شكي نداشته كه فصوص‌الحكم را فارابي نوشته است. وي «فصوص‌الحكم» را كتابي شريف خواند و گفت: فارابي در اين كتاب شريف به آيات قرآن تمسك مي‌جويد. صدر‌المتألهين نيز از همين روش در «اسفار» و «شواهد» سود مي‌برد و بدون مقدمه يا استدلال، آيه‌اي را بيان مي‌كند. در مجموع، 9 يا 10 آيه در فصوص آمده است كه مي‌توان آنها را تفسير فارابي از قرآن كريم دانست. حجت‌الاسلام محقق داماد ادامه داد: فارابي در فص سي‌ام آورده است: آسمان با دوران‌اش نماز مي‌گزارد و زمين با رجحان‌اش. «رُجْحان» در اينجا به معني ثقل و سنگيني است. اما در برخي نسخ اين واژه «رَجَجان» قيد شده است و شايد ترجيح داشته باشد زيرا از قرآن (سوره واقعه؛ اذا رجّت الارض رجا) گرفته شده است. وي افزود: صدر‌المتألهين در دو بخش از آثار خود يعني «شرح‌ هدايه ابن‌اثير» و «اسفار» اين قطعه را از فارابي نقل و او نيز «رجحان» را قيد كرده است. شايد مفسران هم بهمين دليل «رُجْحان» را بر «رَجَجان» ترجيح مي‌دهند. استاد دنشگاه شهيد بهشتي در مورد‌ «نماز»ي كه در اين متن به آسمان، زمين و باران نسبت داده شده است، گفت: در قرآن مجيد، بارها تسبيح و صلوات به ملائك، موجودات و آسمان و زمين نسبت داده شده است. به همين دليل، به نظر مي‌رسد عبارت فارابي نيز ريشه در قرآن دارد. حجت‌الاسلام محقق داماد در پايان سخنان خود به وضوح مشخص نكرد كه كدام واژه «رُجْحان» يا «رَجَجان» صحيح است.

فارابي فيلسوفي سخنور

سومين سخنران آيين گشايش همايش «فارابي و تأسيس فلسفه اسلامي» غلامحسين ابراهيمي دنيايي، استاد فلسفه دانشگاه تهران بود كه با موضوع «فارابي و زبان» سخنان خود را بيان كرد. وي با تأكيد بر اينكه در اسلام، فارابي بيش از هر فيلسوف ديگري به سخن و ساحت آن پرداخته است. اين موضوع نيز از كتاب «الحروف» وي به شدت نمود دارد، اما متأسفانه اين كتاب مهجور مانده است. عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با تأكيد بر اينكه فارابي به خوبي با علم نحو آشنا بوده است، گفت: فارابي علم نحو را از ابن سراج آموخت و متقابلاً ابن‌سرّاج هم فلسفه را از وي آموخت. وي در مورد چگونگي نامگذاري كتاب «الحروف» گفت:‌ اقوال مختلفي در اين باب وجود دارد. برخي مي‌گويند، «الحروف» شرح كتاب «متافيزيك» ارسطو است. برخي هم آن را شرح «مقولات» ارسطو مي‌دانند، اما مسلماً اين كتاب شرح مقولات نيست، زيرا به آن ارجاع داده است. ديناني در مورد قول سوم در خصوص كتاب «الحروف» گفت: عده‌اي معتقدند كه اصولاً «الحروف» توسط فارابي نگاشته نشده است. نويسنده كتاب «فلسفه و ساحت سخن» در ادامه سخنان خود گفت: عده ديگري نيز معتقدند كتاب «الحروف» دفاع فارابي از ابوبشر است. وي افزود: حقيقت اين است كه «الحروف» ناظر به هر دو كتاب ارسوط يعني «مقولات» و «متافيزيك» است. ديناني با تأكيد بر اينكه 80 درصد مردم به صورت ناآگاهانه «پوزيتيويستي» فكر مي‌كنند، بيان داشت: پوزيتوليست‌ها بين متافيزيك و مقولات مرزبندي قائل هستند، در صورتي كه اين چنين نيست. زيرا انسان به خودي خود هم فيزيك و هم متافيزيك است. در واقع متافيزيك، محيط به فيزيك است و ماوراي آن نيست. استاد فلسفه دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود گفت: انديشمندان بزرگي مانند «هيوم» و «ابوحامد غزالي» از درك متافيزيك عاجزند. وي با اشاره به كتاب «فلسفه و ساحت سخن» خود گفت: فارابي مي‌گويد؛ تفكيك الفاظ بر اساس تفكيك ذهن صورت گرفته است. مانند «طويل» و «طول» كه در ذهن و در لفظ با يكديگر تفاوت دارند،‌ اما در خارج، طول بدون طويل نداريم. ديناني با تأكيد بر اينكه «فلسفه» جهان‌بيني انسان را تغيير مي‌دهد، گفت: مي‌دانيد اگر در عالم فلسفه نبود چه اتفاقي مي‌افتاد؟ ملتي كه فلسفه نداشته باشد در اصطبلستاني بيش زندگي نمي‌كند. هيچ چيزي در عالم هستي مهم‌تر از «فلسفه» نيست. البته بايد اين جمله را درست فهم كرد.آيا «دين» را نمي‌توان تفلسف كرد؟

 

 

چشمه هاي جوشان فرهنگ ايران و آلمان

PDF چاپ نامه الکترونیک

چشمه هاي جوشان فرهنگ ايران و آلمان

 
منوچهر دين پرست

 

    آقاي برند اربل سفير آلمان در ايران در دانشگاه اديان و مذاهب حضور يافت و در نشستي علمي با عنوان «گوته و اسلام» به سخنراني پرداخت. سفير آلمان که دومين حضورش را در دانشگاه اديان و مذاهب تجربه مي کرد پيش از اين نيز در راس يک هيئت پار لماني مهرماه گذشته ميهمان اين دانشگاه بود. برند اربل، سفير آلمان پس از صحبت هاي مقدماتي به ارائه کنفرانس خود با عنوان «گوته و اسلام» به زبان فارسي پرداخت و گفت: گوته يکي از مهمترين چهره هايي است که در جهت نزديکي تعاملات فرهنگي دو ملت ايران و آلمان به پا خواست. گوته از کشف عرصه هاي جديد نمي هراسيد و مشتاق شناخت ساير فرهنگ ها بود و در همين راه بود که با فرهنگ و ادبيات ايران زمين و حافظ آشنا شد و آثاري بي همتا خلق نمود. گوته با جنبش «طوفان و خروش» که خود نيز موسس آن بود بنيان مبارزه با تبعيضات و آسيب هاي اجتماعي را گذاشت. او به همراه شيلر از برجسته ترين چهره هاي دوره ادبيات کلاسيک آلمان به شمار مي رود. برند اربل درباره آشنايي گوته با حافظ نيز گفت: گوته در 65 سالگي با آيين اسلام و قرآن و حافظ با مطالعه نسخه آلماني حافظ که نويسنده اي اتريشي آنرا ترجمه کرده بوده، آشنا مي شود و بدين گونه در سنين پيري دچار تحول روحي و رواني عميقي مي شود که به خلق آثاري نظير «ديوان غربي ديوان شرقي» توسط وي مي انجامد. اربل افزود: گوته در حافظ آينه اي از خود را ديد گرچه اشعار آن از فرهنگي ديگر بود اما خود را در آن پيدا و با اين اشعار و مفاهيم همزاد پنداري نمود. تا آنجا که 200 سال پيش هنگامي که کتاب «ديوان غربي ديوان شرقي خود را براي چاپ به دست ناشرش مي سپرد گفت: هدف از نگارش اين کتاب پيوند شرق با غرب، به هم بافتن گذشته و حال، آلمان و ايران و فرهنگ و انديشه دو ملت است. سفير آلمان گوته و حافظ را چشمه هاي جوشان ادبيات و فرهنگ ايران و آلمان خواند و گفت: احساس يگانگي گوته با حافظ او را به اسلام گرايش داد تا آنجا که گفت: وقتي اسلام به معناي تسليم انسان در برابر خداست ديوانگي است اگر کسي در اين ميان دين خود را برتر بداند. اربل در ادامه با اشاره به بناي يادبود «وايمار» که 7 سال پيش توسط روساي جمهور ايران و آلمان به عنوان نماد گفتگوي ميان فرهنگ دو کشور پرده برداري شد گفت: ما مايليم اين گفتگو و ارتباط گسترده تر شده و ادامه يابد و در اين راه بايد تفاوت ها را نيز به فال نيک گرفت چرا که تفاوت ها کامل کننده ارتباطات است. وي در پايان با اشاره به پروژه همکاريهاي بين آکادميک دانشگاه هاي آلمان با کشورهاي عربي و ايران موسوم به (DAAD  ) گفت: در قالب اين پروژه تا به حال پنج تفاهم نامه با دانشگاه هاي مختلف به امضا رسيده که يکي از آنها با دانشگاه اديان و مذاهب است و اين مي تواند آغازي بر روابط فرهنگي دو کشور باشد. در بخش دوم اين نشست حاضرين به طرح سوالات نظرات و پيشنهادهاي خود درباره روابط دو کشور در زمينه هاي علمي و فرهنگي پرداختند و  سفير آلمان نيز به آنان پاسخ گفت. حجت الاسلام و السلمين دکتر حدادي معاون پژوهشي دانشگاه اديان و مذاهب در اين بخش ضمن خير مقدم به سفير آلمان، از پايان ترجمه فرهنگ اديان و همچنين کتاب تاريخ علم کلام در آينده نزديک خبر داد و از سفير آلمان براي شرکت در مراسم پرده برداري از اين کتب دعوت کرد که مورد استقبال وي قرار گرفت. حجت الاسلام و السلمين دکتر انصاري پور رئيس دانشکده شيعه شناسي نيز ضمن ابراز خرسندي و تقدير از حضور برند اربل در دانشگاه اديان و مذاهب و سخنراني نغز وي اين بيانات را جلوه اي از نزديکي فرهنگ و ادبيات دو کشور دانست. حجت الاسلام و السلمين دکتر الهي منش مدير گروه عرفان و تصوف نيز در اين جلسه با تقدير از حضور سفير آلمان با اشاره به وجود شخصيت هايي نظير اکهارت و گوته و ديگران در آلمان از تداوم مباحث عرفاني در دانشگاه هاي آلمان پرسيد که با جواب مثبت برند اربل مواجه شد. دکتر مفتاح رئيس دانشکده اديان نيز در صحبت هايي کوتاه از دوره هاي آموزش زبان در ابتداي دوره ارشد در دانشگاه اديان و مذاهب گفت و افزود: از آنجا که برخي منابع معتبر درسي به آلماني است اميدواريم تا دوره زبان آلماني نيز بدر آينده در اين دانشگاه برقرار شود . خاطر نشان مي شود در پايان اين نشست حجت الاسلام و السلمين مسجدجامعي مشاور عالي رئيس دانشگاه اديان و مذاهب ضمن تقدير از حضور برند اربل سفير آلمان در دانشگاه اديان و مذاهب علي رغم شرايط نامساعد جوي و بارش برف و ابراز اميدواري براي گسترش همکاري بين دو کشور در زمينه علمي و پژوهشي و دانشگاهي هديه اي را به رسم يادبود به وي تقديم کرد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۷
 


صفحه 5 از 5