کتابشناسي و مقاله‌شناسي فارسي

PDF چاپ نامه الکترونیک

کتابشناسي و مقاله‌شناسي فارسي

اخلاق فضيلت ـ فاطمه شريفيان*


کتاب‌ها
• اخلاق فضیلت؛ زهرا خزاعی؛ نشر حکمت؛ 1389 (شامل فصل های: تصویر اخلاق فضیلت/ تبیین اخلاق فضیلت/ تحلیل فضیلت/ تفسیر سعادت/ نقد اخلاق فضیلت)
• از مسأله‌محوری تا فضیلت گرایی؛ ادموند پینکافس، سید حمیدرضا حسنی، مهدی علی پور؛ دفتر نشر معارف؛ 1382.
• تأثیر ایمان بر اخلاق فضیلت از دیدگاه اسلامی؛ حجت الله آزاد؛ انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی؛ 1393.
• معرفت‌شناسی فضیلت؛ زهرا خزاعی؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)؛تابستان 1394.
• رساله‌ای کوچک درباب فضیلت های بزرگ؛ آندره کنت- اسپونویل، ترجمۀ مرتضی کلانتریان؛ آگه، 1384.
• زندگی فضیلت مند در عصر سکولار؛ چارلز تیلور، ترجمۀ فرهنگ رجایی؛ نشر آگه؛ 1393
• در پی فضیلت، تحقیقی در نظریه اخلاقی؛ السدیر مک‌اینتایر؛ ترجمۀ حمید شهریاری، محمدعلی شمالی؛ انتشارات سمت، ۱۳۹۰
• سه تقریر رقیب در پژوهش‌های اخلاقی، السدیر مک‌اینتایر، ترجمۀ حمید شهریاری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ 1392
• سیطرۀ خیر؛آیریس مرداک، شیرین طالقانی؛نشرشور، 1387.
• فارابی و راه سعادت: کاوشی درباب اخلاق فضیلت ازنگاه فارابی/ نوشته ابونصر فارابی؛ترجمه نواب مقربی؛ موسسه بنیادحکمت اسلامی صدرا؛ 1390
• فلسفه فضیلت؛ ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی؛ نقش و نگار، 1379.
مقالات تألیفی
• اخلاق فضیلت اسلامی؛ حسین اترک؛ اولین همایش ملی اخلاق وارزشهای متعالی، دانشگاه شهیدرجائی تهران، 1392
• اخلاق فضیلت محور(نگاهی به یکی ازمکاتب فلسفه اخلاق)؛ عباسی، ولی الله؛ علامه، بهار 1384 - شماره 5
• اخلاق فضیلت‌مدار؛ زهرا خزاعی؛ نامه مفید؛ زمستان 1380، شماره 28
• اخلاق فضیلت و اخلاق دینی؛ زهرا خزاعی؛ همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه ها، پژوهش‌نامه اخلاق، پاییز 1387 - شماره 1
• اخلاق فضیلت و تصمیم‌گیری اخلاقی در پزشکی؛ انسیه مدنی، زهراخزاعی؛ مجلۀ ايراني اخلاق وتاريخ پزشكي، دورۀ هشتم، شمارۀ ٢، تير ١٣٩٤
• اخلاق فضیلت،گوهر جامعۀ دینی؛ رضا حق پناه؛ پژوهش های اجتماعی اسلامی؛آذر و دی وبهمن و اسفند 1388 - شماره 79 و 80
• اخلاق فضیلت؛ سعیده کاویانی تبریز، غلامحسین توکلی؛ چهارمین همایش ملی اخلاق وآداب زندگی؛ 93
• اخلاق فضیلت‌مدار در دیدگاه مرحوم نراقی وامام خمینی(ره)، مرضیه صادقی، مشکواه النور 1384 شماره 30 و 31
• اخلاق فضیلت‌مدار و نسبت آن با اخلاق اسلامی، سیدحسن اسلامی، همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه ها، پژوهش‌نامۀ اخلاق،پاییز 1387 - شماره 1
• اخلاق فضيلت محور در رسانه (مطالعه موردي خبروخبررساني)؛ محمدرضا روحاني، رضا اكبري؛ فصلنامۀ اخلاق درعلوم وفناوري،سال سوم،شماره هاي3 و 4؛ 1387
• اخلاق نگارش: رهیافتی فضیلت‌گرا؛ سیدحسن اسلامی؛ آینه پژوهش (شماره ۱۴۳-۱۴۴، آذر- اسفند ۱۳۹۲)
• ارائۀ مدل رفتاراخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت ‌محور؛ زهرا نیک خواه فرخانی، فریبرز رحیم‌نیا، مصطفی کاظمی، علی شیرازی؛ مجله ایرانی اخلاق وتاریخ پزشکی. ۱۳۹۳; ۷ (۶)
• ارسطو، هیوم و اخلاق فضیلت، زهرا خزاعی، اندیشۀ دینی، بهار 1384 - شماره 14
• انسان ها، محیط زیست واقتصاد: مروری بر اخلاق فضیلت محور؛ زهرا نصرالهی. مرضیه شاه محمدی مهرجردی. زهرا رضایی. نفیسه نعمت الهی؛ کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصادسبز. شرکت پژوهشی طرودشمال. 1393
• ايمان و فضايل اخلاقي؛ نعمت اله بدخشان؛ انديشه ديني، بهار 1384، دوره 7، شماره 14.
• آکوئيناس«مدافع» ارسطو در نياز فضايل عقلي به جهت دهي فضايل اخلاقي؛ حسن ميانداري؛ پژوهش هاي فلسفي–كلامي، پاييز و زمستان 1389, دوره 12 , شماره  1-2
• بازتعريف معرفت بر اساس كاركرد فضيلت؛ غلامحسين جوادپور؛ تابستان 1393، شماره  58
• بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت گرایی» معاصر؛ رضارضازاده، پریچهر میری؛ حکمت صدرایی سال سوم پاییزوزمستان 1393 شماره 1 (پیاپی 5)
• بحران اخلاق مدرن وچرخش ارسطویی مک اینتایر؛ سیدمحسن علوی‌پور؛ معرفت اخلاقی، زمستان 1388، شماره 1
• بررسی تطبیقی "اتانازی" داوطلبانۀ غیرفعال در اخلاق وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت گرای اسلامی؛ سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی؛ اخلاق پزشکی، بهار1390 - شماره 15
• بررسی دیدگاه زاگزبسکی در باب دوگونه فضیلت فکری؛ هادی علیزاده؛کتاب ماه دین، بهمن1392، شماره 196
• بررسی سه دیدگاه «اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل»، مرضیه صادقی، نامه مفید 1380 شماره 28
• بررسی مسألۀ حب ذات از دیدگاه وظیفه گرایی و فضیلت محوری اسلامی؛ سمیه سادات موسوی؛ اخلاق دورۀ جدید بهار 1391 شماره 27
• بررسی نقد ارسطو از معادلۀ سقراطی (فضیلت = معرفت)؛ حسین فرخنده؛ علامه 1385 شماره 12.
• بررسي تطبيقي فضيلت از ديدگاه کانت و فارابي؛ محمدكاظم علمي سولا، مهین فرخزادگان صفي آباد؛ الهيات تطبيقي، بهار و تابستان 1390، دوره 2، شماره  5
• تاثير فضايل و رذايل اخلاقي درمعرفت الهي ازديدگاه ملاصدرا؛ جواد دانش؛پژوهش نامۀ فلسفه دين (نامه حكمت)، بهار و تابستان 1389, دوره 8 , شماره 1 (پياپي 15).
• تأملي در فضايل اصلي چهارگانه با تأكيد بر ديدگاه غزالي؛ محسن جاهد، مجيد ملايوسفي؛ معرفت اخلاقي، سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390.
• تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک؛ مهدی امیدی؛ معرفت سیاسی،سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 6)
• تبیین فضیلت از دیدگاه مک اینتایر؛ زهراخزاعی؛ خردنامه صدرا، 1382 شماره 33
• تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی؛ محمدحسین زاده یزدی، محمد لگنهاوزن، مهدی شکری؛ اندیشه دینی دوره پانزدهم بهار 1394 شماره 54
• تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیویدکار؛ ابوالفضل غفاری، خسرو باقری نوع پرست؛ مطالعات اسلامی، پاييز و زمستان 1380 - شماره 53 و 54
• تکامل دیالکتیک تئوری ذی‌نفعان و حاکمیت شرکتی؛ حسین رحمان سرشت، سید مرتضی غیور، طاهره کلانی پور؛ از سودگرایی هیوم تا اخلاق فضیلت ارسطو؛ نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. گروه پژوهشی صنعتی آریانا. 1390
• تناظرآراء افلاطون درعلم النفس و علم الاخلاق و علم الاجتماع در باب فضایل اخلاقی؛ حسن فتحی؛ علامه 1384 شماره 5.
• جايگاه ايمان درسپهراخلاق؛ میثم فصيحي رامندي؛ فصلنامه نقدکتاب؛ اخلاق، علوم تربيتي و روانشناسي . ‎۱۳۹۴، بهار؛ شماره. ‎۱
• جايگاه فضيلت عدالت در نظام آكوئيناس؛ مرضیه صادقی؛ نامه مفيد، تابستان 1381, دوره 8 , شماره  30.
• چیستی فضایل عقلانی و نسبت سنجی آنها با فضایل اخلاقی؛ غلامحسین جوادپور، محسن جوادی؛ فضلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه اخلاق؛ سال هفتم،بهار 1393،شماره 23
• حدیث فضایل و اخلاق فلسفی؛ سیدحسن اسلامی؛ علوم حدیث پاییز 1385 شماره 41.
• حقوق بيمار، گذار گفتماني از فضيلت گرايي به حق مداري؛ محمد هادی ذاكرحسين؛ اخلاق زيستي، بهار 1391، دوره 2، شماره  3
• حل تعارضات اخلاقی بر پایه اخلاق فضیلت؛ رضا اکبری؛ پژوهشهای فلسفی-کلامی 1386 شماره 31 و32
• دامنۀ معنایی حکمت در قرآن، اخلاق و حدیث، سید حسن اسلامی اردکانی، مجله علوم حدیث، سال دوازدهم، شماره اول
• داوری معرفتی بین خداباوری و الحاد بر اساس فضیلت گرایی معرفتی؛ غلامحسین جوادپور، محمدعلی مبینی؛ اندیشۀ نوین دینی سال دهم پاییز 1393 شماره 38
• دین و اخلاق فضیلت؛ بررسی تحلیلی کتاب «اخلاق فضیلت»؛ مجید کمالی؛کتاب ماه دین، تیر 1391 - شماره 177
• رابطۀاخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی؛ غلامحسین خدری؛ پژوهشنامه فلسفه دین (نامةحکمت) سال دوازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 24)
• روزالين هرست‌هاوس و اخلاق فضيلت؛ داود قرجالو؛ کتاب ماه فلسفه شماره ۷۰ تير ۱۳۹۲
• زیستن اخلاقی مبتنی بر فضیلت؛ سروش دباغ؛ بهمن و اسفند 1387 - شماره 19 و 20
• سقط جنین و اخلاق فضیلت‌گرا؛ حسن میانداری؛ خلاصه مقالات سمینار بررسی جامع ایجاد سقط جنین در ایران، فصلنامه پزشکی باروری وناباروری
• سنت ارسطویی در فلسفه اخلاق غرب؛ قدرت الله قربانی؛ اندیشه دینی 1387 شماره 27
• شکوفندگی انسانی ازدیدگاه فوت با نظر به آراء ارسطو؛ مجید ملایوسفی، سکینه افلاطونی؛ پژوهش های فلسفی، پاییزوزمستان 1390 - شماره 9
• عقلانیّت فضیلت محور و باورهای دینی، با تأکید بر نظریة سوسا؛ سعیده فخارنوغانی؛ پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) سال یازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 1
• غزالي و اخلاق فضيلت ديني؛ سید هاشم گلستاني، عليرضا يوسفي، فیروز رضاييان؛ پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش وپژوهش درعلوم تربيتي-برنامه ريزي درسي):   زمستان 1387
• فضیلت گرایی اخلاقی ابن سینا؛ حسین اترک؛ پژوهش‌نامه اخلاق، تابستان 1393، سال هفتم - شماره 24
• فضیلت‌گرایی دراخلاق؛ احمد دبیری؛ معرفت اخلاقی، زمستان 1389 - شماره 5
• فضیلت مدنی وسعادت بشری؛ محمدکریمی زنجانی اصل؛ اطلاعات حکمت ومعرفت مرداد 1385 شماره 6.
• فضيلت از ديدگاه فارابي؛ زکریا بهارنژاد؛آينه معرفت، پاييز 1392،دوره 12، شماره 36
• فضيلت ازديدگاه ملاصدرا؛ زکریا  بهارنژاد؛ خردنامه صدرا، زمستان 1392، شماره 74
• فضيلت درنگاه ارسطو و توماس آكوئيناس؛ مرتضی طبا؛ معرفت اخلاقی، سال سوم، شماره اول، زمستان 1390.
• فضيلت وسعادت در انديشه اخلاقي سقراط؛حمیدرضا محبوبي آراني؛ متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني اصفهان)، پاييز و زمستان 1391، دوره  48، شماره  14
• فيليپا فوت و نسبت خوبي اخلاقي با خوبي طبيعي؛ افلاطون صادقي؛  معرفت.‎۱۳۹۴، خرداد؛ شماره. ‎۲۱۰
• قدیسان اخلاقی؛ زهرا خزاعی؛ پژوهش های فلسفی–کلامی، تابستان 1384 - شماره 24
• مراتب فضيلت و اخلاق از منظر علامه طباطبايي؛ عزیزالله  افشاركرماني؛ پژوهشنامۀ قرآن وحديث، بهار و تابستان 1390، شماره 8
• مسأله يگانگي فضيلت درفلسفه افلاطون؛ سعید بيناي مطلق، صادق ميراحمدي سرپيري؛آينه معرفت، پاييز 1388، دوره 7، شماره 20
• معرفت شناسی فضیلت محور و مسئله توجیه، سعیده فخارنوغانی، رضااکبری، جهانگیرمسعودی، پژوهشهای فلسفی بهار و تابستان 1393 شماره 14
• معرفت شناسی فضیلت: ماهیت، خاستگاه و رویکردها؛ زهرا خزاعی؛ فلسفه وکلام اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2
• معرفت شناسي فضيلت محور: نقد و بررسي ديدگاه ليندا زاگزبسكي؛ محمدرضاباقري، مجيدملايوسفي؛ دوفصلنامه تأملات فلسفي، سال پنجم،شماره 14
• معیشت و فضیلت (بحثی درتفاعل توسعه و اخلاق)؛ عبدالکریم سروش؛کیان 1374 شماره 25.
• نسبت فضيلت با سعادت درنظام اخلاقي افلاطون؛ یوسف نوظهور، داوود سيروس؛ پژوهش هاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)، بهاروتابستان 1387، دوره  51، شماره 203
• نظام اخلاق فضیلت مدار ابن مسکویه و سهم آموزه های دینی درشکل گیری آن؛ زهره توازیانی زهرا آقاجری؛ تأملات فلسفی سال اول زمستان 1388 شماره 4
• نظريه اخلاقي زاگزبسکي: نظريه فضيلت مدار الگوگرا؛ شیماشهرياري، محمدحسین نواب؛ فلسفه، بهار و تابستان 1394، دوره 43، شماره 1
• نقد ارسطو از نظريۀ سقراطي - افلاطوني «وحدت فضيلت و معرفت»؛ رضا برنجكار؛ نامه مفيد، اسفند 1381، دوره 8 ، شماره  34.
• نقدی بر نظریه «کارکرد درست» پلنتینگا ازمنظر زاگزبسکی؛ نرگس نظرنژاد؛ فلسفه وکلام اسلامی، شماره دوم، سال 45، پاییزوزمستان 91
• نقش اخلاق فضیلت محور در آموزش و پرورش تعهد حرفه ای پزشکی؛ شیما طباطبایی، محمود عباسی؛ اخلاق پزشکی، زمستان 1390 - شماره 18
• نوفضیلت گرایی سیاسی و هویت های جماعتی؛ مهدی براتعلی پور؛ مطالعات ملی، بهار 1384، شماره 21

مقالات ترجمه شده
• اخلاق فضیلت‏‌مدار؛ السدیر مک اینتایر، حمیدشهریاری؛ نقد و نظر 1377 شماره 1 و 2
• اخلاق فضیلت هنجاری؛ روزالین هرست هاوس، مرتضی احمدی؛ کتاب ماه فلسفه،تیر 1392،شماره 70
• اخلاق فضیلت؛ جیلالی فنت، داود قرجالو، اصغر محمدی؛ کتابماه دین، بهمن 1392، شماره 196
• اخلاق فضیلت؛ روزالین هرست هاوس؛ قربانی، هاشم؛ کتاب ماه فلسفه، تیر 1392، شماره 70
• اخلاق فضیلت؛ مایکل اسلوت، وحید سهرابی فر؛  هفت آسمان،پاییز 1392،سال پانزدهم- شماره 59
• اخلاق فضیلت؛ جین پورتر، انشاءالله رحمتی؛ قبسات 1378 شماره 13
• اخلاق فضیلت؛ روبرت بی. لاودن؛ انشاءالله رحمتی؛ اطلاعات حکمت ومعرفت، دی 1392، سال هشتم - شماره 10
• اخلاق فضیلت‌محور؛ هری گنسلر، مهدی اخوان؛ اطلاعات حکمت ومعرفت » مهر 1391،سال هفتم،شماره 7
• اخلاق فضيلت‌محور؛ جان گرت، حسین کاظمي يزدي؛ اطلاعات حکمت ومعرفت .‎۱۳۹۳، آذر؛شماره. ‎۱۰۴
• توقف و تأملی در کتاب در باب اخلاق فضیلت؛ نافسیکاآتاناسولیس، حجت اسدی ملکی؛ کتاب ماه فلسفه، تیر 1392، شماره 70
• درباب اخلاق فضیلت؛ روزالین هرست‌هاوس، داوود قرجالو؛ کتاب ماه فلسفه، اسفند 1390، سال پنجم، شماره 54
• عدالت و فضيلت؛ السدیر مكاينتاير، مصطفى ملكيان؛ بهار و تابستان 1376 - شماره 10 و 11.
• عمل فضيلت مندانه؛ روزالين هرست هاوس، حسن شيخياني؛ کتاب ماه فلسفه شماره ۷۰ تير ۱۳۹۲
• فضايل عقلي و اخلاقي؛ لیندا زاگزبسکي، مریم زائري؛ اطلاعات حکمت ومعرفت .‎۱۳۹۳، آذر؛ شماره. ‎۱۰۴
• فضايل؛ ادموند پينكافس، سيدحميدرضا حسنى – مهدى على‏پور؛ نقد و نظرشماره 19 و 20، تابستان و پاییز 1378.
• فضيلت مند بودن و انجام كار درست؛ جوليا آناس، حسينعلي رحمتي؛ مجله اطلاعات حكمت ومعرفت، س9، ش7 (پياپي 102)، (مهر 1393)،
• نظریه فضیلت و سقط جنین؛ روزالین هرست هاوس، طاهره قشقایی، حسن شیخیانی؛ کتاب ماه دین، اسفند 1392، شماره 197
• نظریه فضیلت؛ گرگ پنس، نیلوفر نمیرانیان، پریسا باغبان؛کتاب ماه فلسفه،تیر 1392، شماره 70
• نظریه فضیلت؛ لیندازاگزبسکی، لوئیس پویمن؛ داود قرجالو؛ کتاب ماه دین، بهمن 1392، شماره 196

* کارشناس ارشد فلسفۀ اخلاق دانشگاه قم